წარმატება  მოდის მაშინ , როდესაც ქმნი პირობებს იმისთვის, რომ მიიღო

შედეგი

 

თამარ წიქარიშვილი

Dental Consulting Tbilisi 

კომპანია, რომელიც უწევს კონსალტინგურ მომსახურებას ესთეტიკურ და სტომატოლოგიურ კლინიკებს.

მენეჯმენტი, მარკეტინგი, პერსონალის მომზადება

კონსალტინგურ მომსახურებასთან ერთად გთავაზობთ ტრენინგებს პერსონალის , soft skills- ების გაუმჯობესებისთვის:

კომუნიკაციის უნარები ადმინისტრატოორებისთვის

ექიმი/პაციენტი ურთიერთობა

ემოციონალური ინტელექტი და გადაწვის პროფილაქტიკა

გარე და შიდა მარკეტინგი

ფინანსური ანალიზი

სამედიცინო იურიდიული საკითხები

 

ქოუჩ სესიები:

ქოუჩინგი ხელმძღვანელებისთვის

ორგანიზაციული ქოუჩინგი

 

 

პერსონალი: ადმინისტრატორები,ექიმები, დამხმარე პერსონალი.

პაციენტთან ურთიერთობა

ციფრული წიგნების მაღაზია

Tamar-Tsikarishvili
 

MBSCHOOL

რით შემიძლია
თქვენი დახმარება